Vergeten en vergeten worden, 2011.
Masterproject Graphic Design.

Photography,
bookdesign,
bookbinding


Own workVeranderen in de tijd. Het proces dat ieder mens individueel doormaakt. De levensloop van iemand en hoe deze van richting kan veranderen door een indringende ervaring of ziekte.

Ouderen met dementie vergeten gebeurtenissen en ze vergeten de mensen om zich heen. Ze vergeten wie ze zijn en wie ze waren. De objecten en foto’s rondom hen worden de enige restanten van het leven dat ze vroeger hadden.

Tezelfdertijd worden ouderen vaak weggestoken. We stockeren hen in rusthuizen, achter dichte muren. Het zijn mensen die speciale aandacht nodig hebben. Dementen vallen uit de boot, want ze kunnen niet meer functioneren in de maatschappij.

In dit boek volg ik zeven demente bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth in Hasselt. Aan de hand van hun verhalen kan ik het proces van ‘Vergeten en vergeten worden’ uitbeelden.

Dementie komt zo vaak voor, maar we zijn bang om erover te praten. Het is taboe. Via dit boek hoop ik mensen te bereiken, en de materie toegankelijk te maken voor iedereen. Een medisch, psychologisch en maatschappelijk gegeven door de ogen van een grafisch vormgever.

Mark
t. 0497 92 72 87
Ghent, Belgium